Sapa > Golvsystem

Golvsystem

Sapa är tillverkare av bärande golvprofiler i aluminium för olika typer av övertäckningar och bjälklagskonstruktioner.

Ett väl anpassat sortiment golvprofiler gör det möjligt att välja golv som ger en totalekonomisk lösning för varje ändamål. Profilerna levereras normalt med den yta som fås genom strängpressningen. Ytan har hög finish.

Sapa lagerhåller delvis följande utförande, var och en betecknad med en bokstav:

• R Tvärräfflad. I profilens räfflor nedpressas 7 mm breda tvärgående spår i längdriktningen för att förbättra halksäkerheten.
• RH Tvärräfflad och Hålad. Hålstansad med avlånga hål. Hålen motsvarar ca 20 procent av profilens yta.
• RT Tvärräfflad och Tätande. Levereras med monterade tätningar.
• S Slät profil.
• SH Slät och Hålad. Hålstansad med avlånga hål. Hålen motsvarar ca 20 procent av profilens yta.
• ST Slät och Tätande. Levereras med monterad änd- och längstätning.
• SR Slät och Räfflad. Nedåtgående räfflor.

Läs mer om Golvsystem på företagets hemsida

Sapa
Hemsida: www.sapa.se

Sapa

Sapa utvecklar, testar, marknadsför och lagerhåller aluminiumprofiler för fönster, dörrar, skjutdörrar, fasader, BIPV, solskydd, glastak, golv, brofarbanor, flak, lämmar, trappor och räcken.

Sapa svarar för systemens tekniska utformning och kvalitet, för tester och godkännande. Samt för att tillverkaren får underlag och förutsättningar för sin produktion.

Sluttillverkning, efter deras anvisningar och arbetsbeskrivningar, sker i nära samarbete med specialistföretag som fasadproducenter och lastbilspåbyggare. Fristående tillverkare för Sapa Byggsystem svarar för att produkterna (dörrar, fönster osv.) får den kvalitet och finish som krävs.