Flooré AB > Gör-det-själv

Gör-det-själv

Flooréwa12 är marknadens bästa vattenburna system för er som tänker renovera och installera värmegolv. Konstruktionen är så enkel att den som är lite händig kan utföra en stor del av arbetet själv.


Flooréwa Kit är en materialsats (Flooréwa12) speciellt anpassad för installation i enstaka rum med ytor upp till 36m². Förpackningarna finns för 6m², 9m² och 12m². Största förpackningen, 12m², motsvarar maximal rörlängd. Behöver ni mer än 12m², välj två eller tre förpackningar.

Läs mer om Gör-det-själv på företagets hemsida

Flooré AB
Hemsida: www.floore.se

Flooré AB

Flooré AB är tillverkare av vattenburna värmegolv. Vår specialitet är ett egentillverkat, patenterat golvvärmesystem för ytmontage. Flooré-systemet består av aluminiumfoliebeklädda EPS-skivor. Dessa limmas, skruvas, tejpas eller häftas fast direkt på befintligt bjälklag. Vårt mål är att erbjuda den för slutanvändaren - kunden, bästa golvvärmelösningen avseende komfort, ekonomi och flexibilitet.

Flooré är en komplett systemleverantör av värmegolv som erbjuder det mest anpassningsbara systemet på marknaden. Som systemleverantör erbjuder vi våra kunder ett antal olika tjänster så att de får väl fungerande värmegolv. Vi utför förläggningsritningar i AUTO-CAD samt beräkningar för att dimensionera systemet utifrån de krav som byggnaden värmetekniskt ställer på golvvärmesystemet. Exempel på beräkningar kan vara värmebehov, vattenflöde i respektive slinga och erforderlig framvattentemperatur.