Gunnar Prefab AB > GP-Guppet

GP-Guppet

Gunnar Prefab AB tillverkar GP-Guppet, ett farthinder i betong som bla underlättar miljövänlig körning.


Egenskaper hos GP-guppet
* Underlättar miljövänlig körning
* Ergodynamiskt utformad - dämpar passagen
* Ger minimala markvibrationer
* Anpassad för olika vägbredder
* Olika utföranden av körytan

Höjden är fixerad vid 100 mm för att undvika problem med låga fordon. Lätt att montera, kräver kort insatstid på arbetsplatsen från start till färdigställande.

Läs mer om GP-Guppet på företagets hemsida

Gunnar Prefab AB
Hemsida: www.gunnarprefab.se

Gunnar Prefab AB

Gunnar Prefab är tillverkare av prefabelement i betong som används till bl a vägräcken, betongblock, murar och stödmurar samt andra typer av betongelement till infrastrukturen.

Vi framställer GPLINK mittbarriärer och prefab för bostads- och industribyggnader för dagens och framtidens samhälle.

Bland våra produkter finns betongpålar, betongblock, stödmurar, prefabricerade grunder, vägräcken, perrongelement, staket och mastfundament. Allt i betong.