Veg Tech AB > Gröna fasader – fasadvegetation

Gröna fasader – fasadvegetation

Veg Tech är leverantör av gröna fasader och fasadvegetation. Med Gröna Vajern-familjen kan man skapa vertikal vegetation till alla byggnader och fasadtyper.

Fasadvegetation blir allt vanligare i modern arkitektur. Med vertikal grönska kan du skapa spännande och levande stadsrum.

Gröna Vajern
Med det breda sortimentet i Gröna Vajern-familjen kan man skapa säkra lösningar för vertikal vegetation till alla tänkbara byggnader och fasadtyper. Alla detaljer är tillverkade i rostfritt stål som ger ett underhållsfritt system med mycket lång livslängd och ett tilltalande utseende och finish. Konceptet möjliggör en snabb etablering av vegetation i trånga miljöer där inte träd eller större buskar kan planteras.

Läs mer om Gröna fasader – fasadvegetation på företagets hemsida

Veg Tech AB
Hemsida: www.VegTech.se

Veg Tech AB

Veg Tech AB har försäljning av produkter och systemlösningar för takvegetation, fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening mm. Vi har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.

I över 20 år har vi byggt takvegetation på en mängd olika objekt i hela Norden. Vi producerar färdiga växtmattor av svenskt material på egna odlingar i Småland. Veg Techs takvegetation byggs alltid med säkra system som är välbeprövade ur byggnadsteknisk synvinkel.

Vi erbjuder även kompletta systemlösningar för ett grönare byggande, som exempelvis gröna gårdar och fasadvegetation. Vi har även ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.