Veg Tech AB > Gröna Gårdar och takträdgårdar

Gröna Gårdar och takträdgårdar

Veg Tech är leverantör av gröna gårdar och takträdgårdar. Visst går det att skapa gröna, levande miljöer på takträdgårdar, sterila gårdar och terrasser.

Med enkla och säkra system förvandlas den tomma och grå betongen till grönskande oaser med Veg Techs välbeprövade system.

Vi erbjuder material för en lätt uppbyggnad och tåliga växter med minimalt skötselbehov.

Grönt och lummigt höjer värdet på fastigheten
Grön miljö på gården har blivit ett starkt försäljningsargument. Speciellt i hårda stadsmiljöer värderas en lummig gård högt av de boende. En grön investering lönar sig oavsett om det gäller renovering av en befintlig gård eller vid nyproduktion.

Läs mer om Gröna Gårdar och takträdgårdar på företagets hemsida

Veg Tech AB
Hemsida: www.VegTech.se

Veg Tech AB

I över 30 år har vi på Veg Tech odlat och utvecklat olika system för att skapa gröna miljöer i hela Norden.

Vi har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor. Veg Tech erbjuder även kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening. Vårt växtmaterial har svensk proveniens. Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland. Vi samarbetar också med ett antal externa leverantörer som förser oss med högklassiga produkter.