Veg Tech AB > Gröna Gårdar och takträdgårdar

Gröna Gårdar och takträdgårdar

Veg Tech är leverantör av gröna gårdar och takträdgårdar. Visst går det att skapa gröna, levande miljöer på takträdgårdar, sterila gårdar och terrasser.

Med enkla och säkra system förvandlas den tomma och grå betongen till grönskande oaser med Veg Techs välbeprövade system.

Vi erbjuder material för en lätt uppbyggnad och tåliga växter med minimalt skötselbehov.

Grönt och lummigt höjer värdet på fastigheten
Grön miljö på gården har blivit ett starkt försäljningsargument. Speciellt i hårda stadsmiljöer värderas en lummig gård högt av de boende. En grön investering lönar sig oavsett om det gäller renovering av en befintlig gård eller vid nyproduktion.

Läs mer om Gröna Gårdar och takträdgårdar på företagets hemsida

Veg Tech AB
Hemsida: www.VegTech.se

Veg Tech AB

Veg Tech AB har försäljning av produkter och systemlösningar för takvegetation, fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening mm. Vi har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.

I över 20 år har vi byggt takvegetation på en mängd olika objekt i hela Norden. Vi producerar färdiga växtmattor av svenskt material på egna odlingar i Småland. Veg Techs takvegetation byggs alltid med säkra system som är välbeprövade ur byggnadsteknisk synvinkel.

Vi erbjuder även kompletta systemlösningar för ett grönare byggande, som exempelvis gröna gårdar och fasadvegetation. Vi har även ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.