Veg Tech AB > Gröna tak - Sedumtak

Gröna tak - Sedumtak

Veg Tech är leverantör av sedumtak och andra typer av gröna tak. Veg Techs gröna tak byggs alltid med säkra system som baseras på lättskött och torktålig vegetation.


Produktionen sker i egna odlingar i Småland!

Sedummattorna består av flera torktåliga sedumarter(olika fetblads- och fetknoppsarter). Sedummattorna och det fukthållande lagret monteras ovanpå ett godkänt tätskikt. Vid takfoten monteras fotplåt och kantavslut som tillverkas i rostfritt stål. Genom att tillföra näring på takvegetationen håller sig växtligheten frodigare och tätare. Skötselgarantier lämnas om montaget utförts av Veg Tech. Det som påverkar färg och utseende på takvegetationen är bland annat årstiden, väderleken samt takets ålder. Sedummattorna levereras 25 stycken/pall och mattan har måttet 1x0,8m.

    Sedumtak är bra för byggnaden och staden
  • Bättre stadsklimat
  • Avdunstar och magasinerar dagvatten
  • Växterna isolerar taket
  • Tätskiktet skyddas
  • Byggs med säkra system
  • Låg vikt < 50 kg/m2


Entreprenadtjänster
Vi utför entreprenader för både proffs- och privatkunder i anslutning till våra produkter och system. Våra montörer har lång erfarenhet och kunskap.

Läs mer om Gröna tak - Sedumtak på företagets hemsida

Veg Tech AB
Hemsida: www.VegTech.se

Veg Tech AB

I över 30 år har vi på Veg Tech odlat och utvecklat olika system för att skapa gröna miljöer i hela Norden.

Vi har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor. Veg Tech erbjuder även kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening. Vårt växtmaterial har svensk proveniens. Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland. Vi samarbetar också med ett antal externa leverantörer som förser oss med högklassiga produkter.