Nilator AB > Gröna tak och sedumtak

Gröna tak och sedumtak

Nilator AB i Västervik lägger gröna tak och sedumtak från Veg Tech. Miljövänliga tak gjorda av mossa eller gräs.

Läs mer om Gröna tak och sedumtak på företagets hemsida

Nilator AB
Hemsida: www.nilator.se

Nilator AB

Nilator AB utför arbeten så som takarbeten, tätskikt, takläggning i Kalmar med omnejd.

Företaget utför om- samt nyläggning av tätskikt på alla förekommande takkonstruktioner, samt erbjuder även tilläggsisolering vid omläggning av tätskikt. Soprema, som är leverantören av tätskiktsmaterial, är en av Sveriges ledande tillverkare. Vid isoleringsarbete samarbetar Nilator AB med Paroc.

Nilator erbjuder sina kunder en totallösning på deras takarbete, allt från förbesiktning med förslag på lösningar, utförande av jobbet efterbesiktning och löpande underhåll, under och efter garantitidens utgång, genom olika avtal som skräddarsys enligt kundens önskemål och behov.

De kan även erbjuda plåtarbeten i samband med taktäckningen.