SÅCAB Åkericentral AB > Grovschakter

Grovschakter

Grovschakter från SÅCAB Åkericentral i Stockholm. Det krävs yrkesskicklighet och erfarenhet för att kunna leva upp till högt ställda kvalitets och miljökrav.


Vi utför alla former av jord- och bergschakter inklusive lastningar och transporter till av oss hållna och bekostade tippar.

Tack vare att vår personal genom åren erhållit stor rutin för större schaktobjekt så kan vi ofta hjälpa våra beställare med förmånliga lösningar av schakter under speciella och svåra förhållanden.

Läs mer om Grovschakter på företagets hemsida

SÅCAB Åkericentral AB
Hemsida: www.sacab.se

SÅCAB Åkericentral AB

SÅCAB Åkericentral AB är en medlemsägd lastbilscentral och entreprenadmaskinsförmedling i Stockholm. Vi är experter på alla typer av återvinning, grovtransporter och schakter för bygg och anläggning med extra stor kunskap och kapacitet när det gäller asfaltstransporter och marksaneringar.

Oavsett storlek på projektet är SÅCAB Åkericentral AB din partner.

Det började 1977, när fem åkare kände att de ville bygga en kvalitetscentral tillsammans. Vårt säte och kontor var då beläget i Årsta. Sedan dess har SÅCAB Åkericentral verksamhets utvecklats och består idag av 42 aktiva aktieägare som tillsammans tillhandahåller 98 enheter. Verksamheten är idag belägen i Länna där vi har kontor och även möjlighet till återvinning.