Lättklinkerbetong AB > Grunder

Grunder

En av grundens viktigaste uppgifter är att förhindra att huset blir angripet av fukt och mögel.

Att åtgärda en fuktskadad grund är mycket dyrt och svårt, om det överhuvudtaget är möjligt. Därför är grunden den viktigaste delen på ett hus.

Läs mer om Grunder på företagets hemsida

Lättklinkerbetong AB
Hemsida: https://lkb.se/

Lättklinkerbetong AB

Vi levererar prefabricerade betongelement till stora och små projekt. Med kunden i fokus, levererar och monterar vi kundanpassade helhetslösningar med väggar, bjälklag och grunder.

Vi levererar "just in time" för att skapa en effektiv arbetsgång. Vi finns med från första rådgivningen, genom projektering, tillverkning och transport, till montage på byggplatsen.

Betong är ett material med flera goda egenskaper. Våra prefabricerade betongelement är fukttåliga, ljud- och värmeisolerande, brandsäkra med lång livslängd och låga krav på underhåll.