Pål AB Svenska > Grundförstärkning

Grundförstärkning

Pålab är specialiserade på att göra grundförstärkningar i befintliga fastigheter, industrier och broar.

Med grundförstärkning bevaras, säkras och förbättras den befintliga fastigheten/konstruktionen och påbörjade sättningar stoppas i tid. Genom Pålabs flexibla utrustning kan vi komma åt i trånga utrymmen och påla ner till fast berg.

Läs mer om Grundförstärkning på företagets hemsida

Pål AB Svenska
Hemsida: www.palab.eu

Pål AB Svenska

Pål ab utför pålningsentreprenad med helhetslösningar inom grundläggning och utför pålning, spontning, grundförstärkning, injektering, jordspikning, villapålning, betongsprutning och grundvattensänkning etc. Målet är att alltid ligga i framkant med nya, kreativa och effektiva lösningar samt att hitta det säkraste och mest kostnadseffektiva för kunden och uppdraget.

Med 60 kompetenta medarbetare, en mobil maskinpark och ett flexibelt sätt att arbeta vågar vi lova både kvalitet och korrekt utfört uppdrag.

Var du än befinner dig i Sverige, i Skandinavien eller ute i världen så kan vi med största sannolikhet lösa ditt grundläggningsarbete.