PEAB Sverige AB > Grundläggning

Grundläggning

Grundläggning är ett viktigt och många gånger tekniskt komplicerat arbete som innebär allt från geotekniska lösningar till professionellt genomförda entreprenaduppdrag.

Inom Peabkoncernen lägger vi grunden för hus, broar, hamnar och spår samt engagerar oss i hela produktionskedjan genom dotterbolaget Peab Grundläggning.

Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag med ett brett urval av olika metoder och tekniker. Tack vare Peab Grundläggning kan vi erbjuda professionell hjälp inom områdena spontning, pålning, borrning, injektering, jetinjektering, grundförstärkning och grundläggning med borrplintar.

Läs mer om Grundläggning på företagets hemsida

PEAB Sverige AB
Hemsida: www.peab.se

PEAB Sverige AB

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 45 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland.