Swerock AB > Grus & Berg

Grus & Berg

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av grus- och bergkrossprodukter med drygt 200 täkter.

Användningsområdena av grus är flera, bland annat används grus som vägmaterial, till betong tillverkning och som fyllnadsmaterial. Grus används även vid murnings- och putsarbeten samt i reningsanläggningar.

Läs mer om Grus & Berg på företagets hemsida

Swerock AB
Hemsida: www.swerock.se

Swerock AB

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och anläggningsindustrin samt av transport- och entreprenadmaskintjänster under vårt varumärke Cliffton.