Skanska Sverige AB > Grus och kross

Grus och kross

Vi levererar material av hög kvalitet. Med lokal kompetens och försäljningsställen över hela landet blir dessutom både kontakt- och transportvägar snabba och kostnadseffektiva.


Vår ambition är att leverera högsta möjliga kvalitet av grus och kross till förmånliga priser. Oftast kommer materialet från våra egna täkter, men vi återanvänder också överskottsmaterial från andra projekt

Eftersom vi har lokal kompetens och försäljningsställen över hela landet blir både kontakt- och transportvägar snabba och kostnadseffektiva. Vi vet vad som krävs för att kunna leverera bra krossmaterial. Vi har goda geologiska kunskaper, tillgång till täkter, kunskap för att ta ut rätt sorts berg för rätt sorts ändamål - och en genomtänkt krossprocess så att kvaliteten blir jämn genom hela leveransen.

Läs mer om Grus och kross på företagets hemsida

Skanska Sverige AB
Hemsida: www.skanska.se

Skanska Sverige AB

Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Sverige är en av nio hemmamarknader där vi är verksamma.

Här utvecklar, bygger och underhåller vi den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. Vi bygger välfärd varje dag och allt vi gör kan du ta på och se.