Veidekke Entreprenad AB > Grus och kross

Grus och kross

Våra bifirmor Skåab och Åkersberga LBC producerar och säljer grus- och bergkrossprodukter.

Vi har ett brett produktsortiment som består av stenmjöl, bergkross, makadam, ÅV-produkter (en mix av krossad sten, betong och asfalt), vinterprodukter, jord och naturgrus. På våra anläggningar tar vi även emot berg, jord, asfalt, betong, stubb/ris och schaktmassor.

Vi har stor kunskap om våra produkter och känner väl till hur de ska användas, en kunskap som vi gärna delar med oss av till alla våra kunder. Vi kontrollerar regelbundet att våra produkter håller högsta kvalitet och arbetar aktivt med att sänka vår miljöpåverkan.

Skåabs verksamhet bedrivs vid fyra fasta anläggningar, Nibble (Upplands Väsby), Snebro (Nykvarn), Stäket (Kungsängen) och Björklinge (Uppsala).

Läs mer om Grus och kross på företagets hemsida

Veidekke Entreprenad AB
Hemsida: www.veidekke.se

Veidekke Entreprenad AB

Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.

Veidekkes recept på framgång är en gemensam plattform för en positiv företagskultur. Den baseras på våra värderingar, coachande ledarskap och en vardag präglad av glädje, entusiasm och engagemang. Det är en plattform som leder till nöjda kunder och god lönsamhet. Och det är en grund som ger oss möjlighet att fortsätta utvecklas.