Sthlm Isolering AB > Guardian

Guardian

Guardian är Avsett och godkänt av SITAK för vindbjälklag och inblåsning i snedtak.


Glasullen är tillverkad av återvunna glasflaskor och resistent mot brand, mögel och skadedjur.

Loft Guard har tagits fram för att minska värmeförlusten i byggnader. Så mycket som 25% av all värmeförlust av ett genomsnittshem försvinner genom taket.

Genom att isolera tak och vindsutrymmen minskar man energiåtgången som krävs för att värma upp byggnaden.

Läs mer om Guardian på företagets hemsida

Sthlm Isolering AB
Hemsida: www.sthlmisolering.se

Sthlm Isolering AB

Stockholms Miljöisolering AB arbetar med isoleringsarbete, golvisolering, väggisolering, tilläggsisolering mm i Stockholm och Mälardalen.

Vi är ett isoleringsföretag i tiden, vi tänker inte bara på hur bra isoleringen vi arbetar med är utan även på miljön runt omkring oss, det är ju egentligen en “förnyelsebar” isolering vi använder oss utav. Sen att det har bättre värden än andra isolermaterial gör ju inte saken sämre.

Från kalla villagolv till industrihallar – vi gör allt! Vi åtar oss jobb på nya eller äldre hus i behov av isolering.

Extra sökord: Isoleringsföretag, Isoleringsentreprenad, Isoleringsentreprenader, Cellulosabaserad isolering, Cellulosaisolering, Cellulosabaserade isolerskivor, Isolering med cellull.