Celander AB > Gunnebo Slott

Gunnebo Slott

På Gunnebo Slott i Mölndal har Celander AB återskapat de utvändiga målningsarbetena till ursprungligt skick genom att ta bort den gamla färgen och målat om med linoljefärg.


Gunnebo Slott i Mölndal är ett exempel på en gammal kulturhistorisk byggnad där vi haft förmånen att återskapa de utvändiga målningsarbetena till ursprungligt skick. Här har vi tagit bort den gamla färgen och målat om med linoljefärg.

Läs mer om Gunnebo Slott på företagets hemsida

Celander AB
Hemsida: http://www.celander.se

Celander AB

Celander AB i Göteborg utför dekorationsmåleri, brandskyddsmålning, undertaksmontering, golvbeläggning, renovering av kulturhistoriska byggnader, fastighetsservice etc.

De äldre hantverkskunskaperna kring material och metoder lever vidare bredvid de nya. Från att ursprungligen ha specialiserat oss inom måleriområdet, har vi vidgat vår verksamhet till att vara en heltäckande ytskiktsentreprenör inom måleri, golvbeläggning och undertak.