Gyproc AB > Gyptone Undertak

Gyptone Undertak

Gyptone undertakssystem, Rigitone undertaksprodukter. Gyptone innebär god design, bra hållbarhet, trivsam inomhusmiljö, snabbt och enkelt montage och praktiska funktioner.


Gyptone innebär god design, bra hållbarhet, trivsam inomhusmiljö, snabbt och enkelt montage och praktiska funktioner.

Gyproc är marknadsledande på lättbyggnadsteknik med gipsskivor, med lösningar för projektering av byggsystem och funktioner i lättbyggnadsteknik, som system för mellanväggar, bjälklag, innertak och ytterväggar. Gyprocs lösningar är det trygga sättet att uppfylla alla krav på t ex ljudisolering, brandisolering och hållfasthet. Dessutom ger Gyprocs lösningar alltid en låg totalkostnad i byggandet.

Läs mer om Gyptone Undertak på företagets hemsida

Gyproc AB
Hemsida: www.gyproc.se

Gyproc AB

Gyproc AB är tillverkare av produkter för lättbyggnadsteknik, system för mellanväggar och ytterväggar, Gyproc gipsskivor, system för bjälklag och innertak, Gyproc Stålprofiler mm.

Gyproc är marknadsledande på lättbyggnadsteknik med gipsskivor, med lösningar för projektering av byggsystem och funktioner i lättbyggnadsteknik, som system för mellanväggar, bjälklag, innertak och ytterväggar. Gyprocs lösningar är det trygga sättet att uppfylla alla krav på t ex ljudisolering, brandisolering och hållfasthet. Dessutom ger Gyprocs lösningar alltid en låg totalkostnad i byggandet.