H & H Sverige AB > H+H Termoblocket

H+H Termoblocket

H+H Termoblocket är ett energiblock från H+H Sverige AB med integrerad isolering som används till bärande vägg eller utfackningsvägg i småhus, flerbostadshus, kontor, mm.


H+H termoblocket har ett 3-i-1 system som är isolerande, bärande och brandsäkert. Blocket kan fås med U-värdet 0,09, 0,13 och 0,18 W/m2K, vilket gör att blocket passar utmärkt för passivhus.

Blocken sammanfogas med H+H tunnfogslim. Väggen putsas utvändigt eller kläs med fasadsten eller träpanel. Den tunnputsas eller spacklas invändigt.

Läs mer om H+H Termoblocket på företagets hemsida

H & H Sverige AB
Hemsida: www.hplush.se

H & H Sverige AB

H+H Sverige AB arbetar med utveckling och försäljning av ett komplett sortiment av lättbetongprodukter. Bl a lättbetongblock och lättbetongbalkar, väggelement, takelement och bjälklagselement.

De segment vi arbetar med är H+H Bostad, H+H Hallen, Styckebyggda villor, byggsystem för andra byggnader, så som skolor, sjukhus etc, samt multiplattan interiör.

H+H Sverige AB ingår i den danska börsnoterade koncernen H+H International A/S, som har tillverkat lättbetong i över 70 år. Koncernen är i dag Nordeuropas största tillverkare av lättbetong.

Lättbetongblock, Lättbetongelement, Lättbetongprodukter, Lättbetongstomme, Lättbetongstommar, Hallbyggnader, Balkar, Byggelement, Husblock, Bjälklag, Stomme,
Stenhus, Multiplattan, Celcon.