H & H Sverige AB > H+H Väggelementet

H+H Väggelementet

H+H väggelementet av lättbetong från H+H Sverige AB är ett våningshögt massivt, transportarmerat lättbetongelement för ytter- och innerväggar.

H+H väggelementet används även som inre, bärande del i kombinationsväggar.

Lättbetongelementen sammanfogas med H+H elementlim och monteras med kran. Limmet är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en tandad skopa. Fogens tjocklek blir cirka 1 mm. Vid behov kompletteras väggelementet med multiplattan eller celblocket när standardbredder inte passar in i måttkedjan. Över öppningar monteras balkar av lättbetong.

Väggen putsas utvändigt eller kläs med fasadsten eller träpanel. Invändigt spacklas den före målning eller tapetsering.

Läs mer om H+H Väggelementet på företagets hemsida

H & H Sverige AB
Hemsida: www.hplush.se

H & H Sverige AB

H+H Sverige AB arbetar med utveckling och försäljning av ett komplett sortiment av lättbetongprodukter. Bl a lättbetongblock och lättbetongbalkar, väggelement, takelement och bjälklagselement.

De segment vi arbetar med är H+H Bostad, H+H Hallen, Styckebyggda villor, byggsystem för andra byggnader, så som skolor, sjukhus etc, samt multiplattan interiör.

H+H Sverige AB ingår i den danska börsnoterade koncernen H+H International A/S, som har tillverkat lättbetong i över 70 år. Koncernen är i dag Nordeuropas största tillverkare av lättbetong.

Lättbetongblock, Lättbetongelement, Lättbetongprodukter, Lättbetongstomme, Lättbetongstommar, Hallbyggnader, Balkar, Byggelement, Husblock, Bjälklag, Stomme,
Stenhus, Multiplattan, Celcon.