Masonite Beams AB > H-balkar

H-balkar

Masonite Beams AB producerar och säljer träbaserade I-balkar. Masonite Beams I-balk standardsortiment består av konstruktionslimmade balkar, reglar och syllar.

Höjd:
200-500mm

Flänsmaterial:
47x47mm hyvlat virke C30

Livmaterial:
10mm OSB 3

Standarddimensioner:
H200 H220 H250 H300 H350 H400 H 450 H500

Standardlängder:
6,4/7,8/9,0/11,6/13,3m

Balkarna kan levereras exaktkapade i önskade längder.

Läs mer om H-balkar på företagets hemsida

Masonite Beams AB
Hemsida: www.masonitebeams.se

Masonite Beams AB

Masonite Beams tillverkar, distribuerar och säljer träbaserade och starka lättbalkar, reglar och syllar. Lättbalkarna har tydliga miljö- och energifördelar. Dessutom är de starka och lätta att hantera. Flänsarna till balkarna och reglarna är maskinsorterade och består av konstruktionsvirke. Livet består av konstruktionsboard.

Masonite Beams AB har som affärsidé att "tillverka, distribuera och sälja moderna, kundanpassade, kostnadseffektiva träbaserade I-balksystem och tekniska lösningar till byggindustrin och byggmaterial-handeln".

Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka. Fråga oss om ditt nästa objekt. Gärna i ett tidigt stadium. Då kan vi göra det ännu lättare att tänka i nya banor!