Skandinaviska Byggelement AB > Håldäck (HDF)

Håldäck (HDF)

Håldäck är ett bjälklag som klarar långa spännvidder. Det används till byggprojekt inom kontor, affärs- och industrilokaler.

Håldäck är ett förspänt bjälklag med längsgående kanaler. Bjälklaget är materialsnålt och relativt lätt i och med kanalerna.

Håldäck klarar spännvidder på uppemot 18 meter vilket skapar möjligheter för flexibla planlösningar samt planlösningar med låga krav på bärande konstruktion.

Håldäck tillverkas i fem olika tjocklekar; 200, 270, 320, 380 och 400 mm.

Det är ett kostnadseffektivt val av bjälklag som med fördel används till byggprojekt där bjälklag ska monteras på stora ytor.

Håldäcken levereras direkt till byggarbetsplatsen. Montage sker med kran och lyftsax på bärande konstruktion i form av väggelement eller stålkonstruktion.

Läs mer om Håldäck (HDF) på företagets hemsida

Skandinaviska Byggelement AB
Hemsida: www.byggelement.se

Skandinaviska Byggelement AB

Med våra stomsystem gör du ett klokt och kostnadseffektivt val. Vi levererar monteringsfärdiga element, vilket kortar byggtiden och minskar kostnaderna.
Stommarna i betong, från grund till tak, tillverkas i våra fabriker. Med rätt mått, på rätt dag, färdiga för slutmontering och förberedda för alla installationer, levererar vi stommen direkt till byggarbetsplatsen.
När du väljer en stomme i betong får du ett material som är beständigt, fukttåligt, ljud- och värmeisolerande, brandsäkert och hälsosamt.
Oavsett vad du ska bygga har vi ett stomsystem som passar dig. Välj mellan hel- eller semiprefabricerad stomme.