Hammerglass AB > Hammerglass Enkel

Hammerglass Enkel

För omglasning eller tilläggsglasning med okrossbart glas


Hammerglass Enkel är ett system för omglasning eller tilläggsglasning på befintligt glas i t.ex. äldre kopplade bågar, K-märkta fastigheter m.m. Monteringen innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Systemet ger energibesparingar och U-värdet förbättras. Dessutom ger det en ljudreduktion 30dB Rw.

Hammerglass Enkel kan med fördel användas som bullerdämpare eller vägavskiljare vid broar, vägar eller järnvägar. Den extremt hårda ytan, den låga egenvikten (hälften av glas) och relativt kort leveranstid på färdigkapade skivor gör Hammerglass Enkel till ett naturligt val i förhållande till olika glassystem. Infästning görs med skruv och/eller silikon.

Vid enkelglasning eller i kopplade bågar bytes yttre rutan till Hammerglass Enkel. Infästningar i befintlig båge görs med specialinfästning och specialsilikon på grund av ytbeläggningen på Hammerglass.

Läs mer om Hammerglass Enkel på företagets hemsida

Hammerglass AB
Hemsida: www.hammerglass.se

Hammerglass AB

Problem med glaskross, inbrott, vandalism? Hammerglass är en reptålig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas - och i det närmaste okrossbar. Med sin unika ytbeläggning är Hammerglass-skivorna resistenta mot de flesta former av kemikalier och syraattacker. Ytbeläggningen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att glasen ej grumlas, bleks eller på annat sätt åldras över tiden.