Hammerglass AB > Hammerglass Isoler

Hammerglass Isoler

Isolerglassystem med okrossbar ytterruta.


Hammerglass Isoler är ett unikt isolerglassystem som tillverkas i 2- eller 3-glasutförande med en Hammerglass-ruta ytterst. Normalt kan polykarbonatrutor inte användas i isolerglaskassetter då materialet inte är 100% diffusionstätt. Genom vår unika metod har dock problemet med kondens mellan glasen lösts. Vi är därför ensamma om att kunna leverera ett okrossbart isolerglas med samma garantier som övriga glasbranschen använder.

Den stora fördelen med Hammerglass Isoler är att det kan integreras i det befintliga fasadsystemet. Utöver sin motståndsförmåga mot vandalisering och inbrott, har Hammerglass Isoler också utmärkt ljudreduktionsförmåga, lågt U-värde, och solskyddseffekt.

Skyddsklass 3
En särskild konfiguration av Hammerglass Isoler har av Svenska Brand och Stöldskydds Certifieringen AB certifierats i Skyddsklass P8B - motsvarande skyddsklass 3 för galler och rulljalusier. Konfigurationen var 6 mm Hammerglass, 12 mm distans, 4-4-1 lamellglas. Efter 72 yxhugg gav SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut i Borås) upp!

Läs mer om Hammerglass Isoler på företagets hemsida

Hammerglass AB
Hemsida: www.hammerglass.se

Hammerglass AB

Problem med glaskross, inbrott, vandalism? Hammerglass är en reptålig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas - och i det närmaste okrossbar. Med sin unika ytbeläggning är Hammerglass-skivorna resistenta mot de flesta former av kemikalier och syraattacker. Ytbeläggningen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att glasen ej grumlas, bleks eller på annat sätt åldras över tiden.