Hammerglass AB > Hammerglass Tilägg

Hammerglass Tilägg

Profilsystem för tilläggsmontage av okrossbart glas.


Hammerglass Tillägg är vårt egenutvecklade profilsystem som används för utvändig och invändig säkerhetsglasning. Systemen monteras på vanliga fönster; såväl fasta som öppningsbara, glas- och dörrpartier, där man vill skydda befintligt glas mot vandalisering och inbrott. Systemet kan levereras i 180 RAL - kulörer.

Med Hammerglass Tillägg försvåras inbrott och befintligt glas skyddas mot vandalisering. Monteringen innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Profilen skyddar och förstärker befintliga träkarmar, vilket medför att underhållskostnaderna minskar. Dessutom minskar bullret, då Hammerglass Tillägg ger en bullerdämpning med 30dB Rw. Systemet ger också bättre U-värde och energisparningar.

Läs mer om Hammerglass Tilägg på företagets hemsida

Hammerglass AB
Hemsida: www.hammerglass.se

Hammerglass AB

Problem med glaskross, inbrott, vandalism? Hammerglass är en reptålig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas - och i det närmaste okrossbar. Med sin unika ytbeläggning är Hammerglass-skivorna resistenta mot de flesta former av kemikalier och syraattacker. Ytbeläggningen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att glasen ej grumlas, bleks eller på annat sätt åldras över tiden.