Marcon Teknik AB > Hamndatabaser

Hamndatabaser

Marcon Teknik ABs hamndatabaser är ett effektivt verktyg för att optimera underhåll och kapitalförvaltning kring en hamnfacilitet.


För att optimera underhåll och kapitalförvaltning kring en hamnfacilitet är en databas ett effektivt verktyg för att samla och presentera de ingående värden som utgör beslutsunderlag för de flesta förekommande situationer i en hamnverksamhet.

Underhållssidan kan bistås med t ex:

Statusbedömningar
Underhållsprogram
Anläggningsbeskrivningar
Ritningar
Riskanalyser
Manualer, instruktioner m m


Förvaltningssidan kan bistås med t ex:

Projektuppföljningar
Budgetuppföljningar
Budgeteringsbehov
Förrådsbehov
Framtida investeringbehov m m

Vi har i ett unikt och mångårigt samarbete med bl a Helsingborgs hamn och Halmstads hamn utvecklat ett särskilt system förlagt till databas för:

Statuskontroll
Dokumentation
Sammanställning
Uppföljning

Läs mer om Hamndatabaser på företagets hemsida

Marcon Teknik AB
Hemsida: www.marcon.se

Marcon Teknik AB

MarCon Teknik AB inriktar verksamheten på bl.a.: statusbedömning, sjömätningar, kontroller, undersökningar och projektering kring faciliteter i anslutning till vatten.

Vi har bl a sedan början av 1980-talet i nära samarbete med olika hamnförvaltningar, kommuner, kraftbolag samt övriga förvaltande företag, medverkat vid statusbedömning och projektering av olika anläggningar. Vi har genom detta skaffat oss ett omfångsrikt know-how kring en stor mängd konstruktioner.

Via våra etableringar i Stockholm, Malmö, Ängelholm och Sölvesborg kan vi ge våra kunder snabba etableringar och uppnå optimala resultat.