SIS, Swedish Standards Institute > Handbok för byggarbets- miljösamordnare

Handbok för byggarbets- miljösamordnare

Från och med den 1 januari 2011 krävs en utbildad byggarbetsmiljösamordnare redan i planerings- och projekteringsfasen.


Handbok för byggarbetsmiljösamordnare ger dig praktisk och teoretisk kompetens för att klara den rollen. Du får bland annat lära dig om reglerna i det nya EG-direktivet, svenska lagar, författningar och föreskrifter samt standarder.

Läs mer om Handbok för byggarbets- miljösamordnare på företagets hemsida

SIS, Swedish Standards Institute
Hemsida: www.sis.se

SIS, Swedish Standards Institute

På SIS hjälper vi dig att snabbt och enkelt nå resultat. Med rätt produkt från rätt kunskapskälla blir du helt enkelt mer framgångsrik i ditt arbete. Hos oss kan du köpa standarder, handböcker, checklistor, onlinelösningar och webbtjänster samt utbilda dig inom en rad olika områden.