NCC AB > Handel och kontor

Handel och kontor

Det behövs bra kontorslokaler att vistas i, det är en självklarhet. Detsamma gäller butikslokaler, där utformningen är viktig för köplusten.

Vi utvecklar kontors- och handelsprojekt själva, och bygger på entreprenad. En stor del av livet tillbringas på jobbet och framtidens arbets- och handelsplatser har både läget och människorna i fokus.

Läs mer om Handel och kontor på företagets hemsida

NCC AB
Hemsida: www.ncc.se

NCC AB

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Vi är verksamma inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation.