Ställningsmontage och Industritjänst i Södra Nor > Hängställning cistern

Hängställning cistern

Hängställning cistern levererad av Ställningsmontage & Industritjänst AB

Ställningsmontage & Industritjänst AB är ett serviceföretag som i första hand har till uppgift att bistå process- och annan industri med service arbeten i samband med driftstopp och nybyggnationer, men även löpande arbeten. Vi har kunskap och säkerhet för arbete på en hög nivå.

Vi anpassar alltid våra resurser till bästa möjliga lösning för våra kunder. Det innebär att vi, när så krävs, även med kort varsel alltid ställer upp.

Delar av företaget startade 1956 och idag är vi ca 70 årsanställda.

Ställningsmontage & Industritjänst är medlem i branschorganet STIB och Sveriges Byggindustrier.

Vi är ett STIB auktoriserat ställningsföretag med dokumenterad utbildnings och kvalitetsplan.

Läs mer om Hängställning cistern på företagets hemsida

Ställningsmontage och Industritjänst i Södra Nor
Hemsida: www.stallningsmontage.se

Ställningsmontage och Industritjänst i Södra Nor

Ställningsmontage & Industritjänst AB arbetar med montering och uthyrning av byggnadsställningar, hängställningar, mobila arbetsplattformar mm. samt byggtjänster.

Det är ett serviceföretag som i första hand har till uppgift att bistå process- och annan industri med service arbeten i samband med driftstopp och nybyggnationer, men även löpande arbeten. Vi har kunskap och säkerhet för arbete på en hög nivå.

Vi anpassar alltid våra resurser till bästa möjliga lösning för våra kunder. Det innebär att vi, när så krävs, även med kort varsel alltid ställer upp.

Delar av företaget startade 1956 och idag är vi ca 70 årsanställda.

Ställningsmontage & Industritjänst är medlem i branschorganet STIB och Sveriges Byggindustrier.