AB Strängbetong > Herrljungatrappan

Herrljungatrappan

Med mer än 75 års erfarenhet är Herrljungatrappan, som är ett av Strängbetongs varumärken, Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongtrappor.


Trappan är på väg att återta sin hedersplats. Inte bara för att många av hälsoskäl väljer trappan framför hissen utan också för att trappans estetik har fått en renässans.

Upptäck mångfalden av design och uttryck!

Läs mer om Herrljungatrappan på företagets hemsida

AB Strängbetong
Hemsida: www.strangbetong.se

AB Strängbetong

Strängbetong är tillverkare och leverantör som utför betongarbeten såsom montering av olika betongelement och prefabelement t ex väggelement, betongtrappor, balkonger i betong.
Strängbetong har nu tagit fram ett byggsystem, som gör att bostadshus kan tillverkas och monteras industriellt, men med individuell arkitektur och inredning.

Genom att utveckla och införa industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, ska Strängbetong vara det företag i den svenska byggbranschen som främst förknippas med kostnadseffektiv, lean produktion samtidigt som utrymme skapas för arkitektonisk kvalitet.