Interface Sverige AB > Heuga 568 - Coal

Heuga 568 - Coal

Heuga 568 is part of the OriginalWorks product group combining quality and value for money in a colourful spectrum of plain shades and subtle styles.

Heuga 568 is part of the OriginalWorks product group combining quality and value for money in a colourful spectrum of plain shades and subtle styles. With its range of 16 utra-modern colours and inspired by galaxy; a night sky sparkling with starts and reflecting light, Heuga 568 uses a mixture of dull and shiny yarns. Heuga 568 can be laid monolithic and quarter turn.

Läs mer om Heuga 568 - Coal på företagets hemsida

Interface Sverige AB
Hemsida: www.interfaceflor.se

Interface Sverige AB

InterfaceFLOR utvecklar, tillverkar och levererar marknadens största sortiment av textila golvplattor.
Vi erbjuder våra kunder ett stort urval av färger, strukturer och mönster, till både objekt och konsumentmarknaden.

InterfaceFLOR är också en ledande verksamhet inom industriellt miljöarbete, vi har sedan 1996 reducerat utsläppen av växthusgaser från våra fabriker med 60 %, och med vårt Cool Carpet™ koncept kan vi erbjuda produkter som är 100 % CO2 neutrala.