Masonite Beams AB > HI-balkar

HI-balkar

Masonite Beams AB producerar och säljer träbaserade I-balkar

Höjd:
200-500mm

Flänsmaterial:
47x70mm hyvlat virke C30 respektive C24

Livmaterial:
10mm OSB 3

Standarddimensioner:
HI200 HI220 HI250 HI300 HI350 HI400 HI450 HI500

Standardlängder:
9/13,3m

Balkarna kan levereras exaktkapade i önskade längder.

Läs mer om HI-balkar på företagets hemsida

Masonite Beams AB
Hemsida: www.masonitebeams.se

Masonite Beams AB

Masonite Beams tillverkar, distribuerar och säljer träbaserade och starka lättbalkar, reglar och syllar. Lättbalkarna har tydliga miljö- och energifördelar. Dessutom är de starka och lätta att hantera. Flänsarna till balkarna och reglarna är maskinsorterade och består av konstruktionsvirke. Livet består av konstruktionsboard.

Masonite Beams AB har som affärsidé att "tillverka, distribuera och sälja moderna, kundanpassade, kostnadseffektiva träbaserade I-balksystem och tekniska lösningar till byggindustrin och byggmaterial-handeln".

Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka. Fråga oss om ditt nästa objekt. Gärna i ett tidigt stadium. Då kan vi göra det ännu lättare att tänka i nya banor!