HAGS Aneby AB > Hinderbanor

Hinderbanor

Hags Aneby är leverantör av hinderbanor. NRG har tagits fram för att utveckla ett barns fysiska förmåga och uppmuntra till socialt samspel.

Du kan skapa system och hinderbanor som är skräddarsydda efter ditt utrymme och budget

Se länken till hemsidan för mer information om hinderbanor från Hags Aneby.

Läs mer om Hinderbanor på företagets hemsida

HAGS Aneby AB
Hemsida: www.hags.se

HAGS Aneby AB

HAGS är ett globalt företag och vårt produkterbjudande har stor spännvidd – för lek, sport och andra utomhusaktiviteter och för människor i alla åldrar. Alla våra produkter finns tillgängliga via en enda kontakt. Det som gör HAGS unikt är emellertid inte bara våra produkter. Vin anser att de flesta funktionella och engagerade rekreationsområden utomhus skapas genom ett gott samarbete. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och det flexibla systemet med vår ”verktygslåda” som hjälper dig att planera din lösning.