RIVAB i Göteborg AB > Högrivare Doosan 420

Högrivare Doosan 420

RIVAB i Göteborg AB
Hemsida: www.rivab.nu

RIVAB i Göteborg AB

RIVAB i Göteborg AB utför entreprenadarbete såsom rivning, brandsanering, tung demolering, betonghåltagning, asbestsanering, betongsågning, sanering , bilning av kranbalk, håltagning, högrivare Doosan 420 i mellersta och södra Sverige.

Miljöanpassad selektiv rivning, Totalrivning, Ombyggnadsrivning, Bilning berg, Betongkrossning, Betongfräsning, Betong, Håltagning, Betonghåltagning Betongborrning, Betongsågning, Klippning av stål/cisterner, Vajersågning, Sanering, Asbestsanering, Schaktning, Dränering, Återvinning