MCT Brattberg AB > Högtryckstätning

Högtryckstätning

MCT Brattberg är leverantör av produkter för högryckstätning.


Fartyg och Ubåtar samt anläggningar utsatta för högt yttre tryck som t ex oljeplattformar är ofta utrustade med tätningar speciellt konstruerade för en högre tryck än standardversionerna av MCT. Flera typer av högtryckstätningar presenteras nedan, många av dem utvecklade i nära samarbete med våra kunder.

Läs mer om Högtryckstätning på företagets hemsida

MCT Brattberg AB
Hemsida: www.mctbrattberg.se

MCT Brattberg AB

Tillverkning och försäljning av MCT Brattberg kabelgenomföringar och rörgenomföringar för installation i känslig miljö på land och till sjöss. Systemet är testat och certifierat för bl.a trycksäkerhet, brandsäkerhet och explosion.

Redan 1950 patenterades MCT Brattbergs genomföringsidé. När oljeplattformar och kärnkraftverk ställde krav på testade säkra genomföringar blev MCT Brattberg den naturliga lösningen över hela världen.

MCT Brattberg bygger på en idé lika enkel som genial, med ram, packbit och sluttätning. Det omfattande sortimentet av ramar, packbitar och komponenter ger en fantastisk monteringsflexibilitet.

Företaget som har sin tillverkning i Karlskrona är privatägt och exporterar till hela världen genom 2 st dotterbolag, i USA och England, samt ett nät av lokala distributörer/agenter.

MCT Brattberg är certifierade enligt ISO 9001 och 14001