HTC Sweden AB > HTC Superfloor

HTC Superfloor

HTC Superfloor är namnet på ett förädlat betonggolv från HTC Sweden AB, slipat och polerat med HTC:s effektiva maskiner och diamantverktyg.


Golvet blir inte bara estetiskt tilltalande utan bidrar också till en bättre arbetsmiljö. Det är ett ekonomiskt fördelaktigt val tack vare den långa livslängden och den låga livscykelkostnaden. HTC Superfloor är det idealiska golvet för många olika typer av industrier och offentliga miljöer.

Läs mer om HTC Superfloor på företagets hemsida

HTC Sweden AB
Hemsida: www.htc-floorsystems.com

HTC Sweden AB

HTC Sweden AB producerar och säljer patenterade professionella slipsystem och städsystem för golv, bestående av både verktyg och maskiner för sanering och slipning av betong, granit, terrazzo, natursten och trä , stoftavskiljare mm.

HTC Superfloor™ är en överlägsen förädlingsprocess för polerade betonggolv i både industriell och offentlig miljö.

HTC Sweden AB har mer än 15 års erfarenhet av att slipa och polera olika typer av golv. I mer än 10 år har HTC Sweden AB varit marknadsledande när det gäller utrustning för professionella utövare. Det omfattar maskiner, verktyg och tillbehör.

HTC:s produkter är lämpliga för flera olika marknader och riktar sig inte bara till entreprenörer som sysslar med golvpreparering eller vissa specialområden inom golvbehandlig. En stor del av våra kunder är verksamma inom städbranschen eller inom maskinuthyrning. HTC Sweden AB tillhandahåller också en lång rad av högeffektiva verktyg för olika golvtyper. Välkänd inom golvbranschen är HTC:s ”Slipguide” där man genom flödesscheman kan få tips om lämpliga metoder och verktygsval för det aktuella objektet.