Hunton Fiber AB > Hunton Silencio 36

Hunton Silencio 36

Marknadens mest miljövänliga och kostnadseffektivaste stegljudsskiva för mellanbjälklag.

Läs mer om Hunton Silencio 36 på företagets hemsida

Hunton Fiber AB
Hemsida: www.hunton.se

Hunton Fiber AB

Träfiberskivor mot vind och ljud. Silencio. Stegljudsisolering. Asfa. Asfaboard. Vindtätning.