NCC Building Sweden > Idrottshallar

Idrottshallar

Kom i mål med att bygga ny idrottshall.

Idag är en dryg tredjedel av alla svenskar mellan sju och sjuttio år aktiva medlemmar i en idrottsförening.

Andelen idrottande ungdomar är hela sjuttio procent. Tendensen är tydlig – behovet av träningstider för alla ökar. För att möta behovet behövs flera idrottshallar.

Efter att ha byggt ett stort antal idrottshallar vet vi vilka lösningar och funktioner som fungerar bra. Det är erfarenheter som vi tar med oss in i planeringen av varje nytt projekt. Våra idrottshallar uppfyller de krav som ställs på fullgoda tränings- och tävlingshallar inom ett brett spann av idrotter.

Läs mer om Idrottshallar på företagets hemsida

NCC Building Sweden

Vi bygger hållbara bostäder, kontor och offentliga och kommersiella lokaler i Sverige.

NCC Building Sweden är verksam i Sverige och bygger framförallt bostäder och kontor men också offentliga lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar och kommersiella lokaler som butiker och lagerbyggnader.

Även renovering av bostäder och kontor ingår som en allt viktigare del av verksamheten. Många byggnader byggda på 1960 och -70-talen är i stort behov av upprustning och NCC vill vara en stor aktör på den marknaden.

Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.