Celsa Steel Service AB > ILF- Inläggningsfärdig armering

ILF- Inläggningsfärdig armering

ILF- Inläggningsfärdig armering från Celsa steel Service AB


Med inläggningsfärdig armering, ILF, avses klippta och bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i betongformen. Vi levererar den inläggningsfärdiga armeringen ILF buntad, sorterad och märkt efter dina önskemål och för att passa ditt bygge. Vi ser till att du får rätt mängd vid rätt tidpunkt. På detta sätt vinner du byggtid i armeringsarbetet. Du får också alltid din armering tillverkad enligt gällande armeringsbestämmelser och dessutom får du en uppfattning om dina verkliga armeringskostnader.

Inläggningsfärdig armering debiteras enligt nominell vikt, vilket gör att du inte behöver betala för övervalsning och spill. För att armeringen ska kunna tillverkas efter konstruktörens mått och ritningssymboler och med krav på bockningsradier, täckande betongskikt, stålsort och för tillverkningsgrad erfordras alltid armeringsförteckningar. Armeringförteckningarna upprättas enligt Svensk Armering. Tack vare ett omfattande kontrollprogram sker en noggrann kontroll på armeringsförteckningarna i våra datorer. Genom detta undanröjs eventuella misstag, vilket är en trygghet för dig som kund.

Inläggningsfärdig armering löser problem och spar pengar - samtidigt!

Fördelarna med inläggningsfärdig armering är många och ger en rationell byggproduktion. Genom att kapitalkostnaden minskar kan stora besparingar uppnås samtidigt som även monteringskostnaden sänks. Därför är ILF ett självklart alternativ vid stora men också mindre byggprojekt. Genom att välja hög grad av förtillverkning kan stor besparing göras. Inläggningsfärdig armering, förenar optimal kvalitet med betydande rationaliseringsvinster för t ex hantering, lagring, materialleveranser etc.

Läs mer om ILF- Inläggningsfärdig armering på företagets hemsida

Celsa Steel Service AB
Hemsida: www.celsa-steelservice.com

Celsa Steel Service AB

Celsa Steel Service AB är tillverkare och leverantör med försäljning av vidareförädlar stålvaror och armeringsprodukter såsom bl a olika typer av armeringsstål, monterad armering, prefabricerad armering, rullarmering, armeringsnät, armeringsmattor, kamstål, tillverkning. Vi finns representerade på ett flertal platser i Sverige med produktion och försäljning.

Vårt huvudkontor finns i Halmstad och våra övriga säljkontor i Umeå, Borlänge, Västerås, Malmö och Göteborg. Vi ansvarar för all armering som levereras av Celsa Steel Service, både i och från Sverige.

I Halmstad har vi Nordens största armeringsnätstillverkning och Sveriges största fabrik för prefabricerad armering, bland annat InLäggningsFärdig armering (ILF). I Västerås produceras armeringsmattan Bamtec.

Utgångsmaterialet för vår produktion får vi från vårt stål och valsverk i Mo i Rana.

Armeringsjärn, slätjärn, armeringstål, armeringsstång, armeringstång, lagerlängder, rakstänger, armeringsstänger, armeringstänger, rakarmering, slätstänger, slätstål, rakstål, lagerstål, kamstål, kamstänger, kamjärn, klippt och bockat, manufakturerad armering, inläggningsfärdig armering, halmstadsbygel, halmstadsspiral, betongpålsspiral, betongpålsbygel, spiraler, pålarmering, pållängdsarmering, betongpålsarmering, rullarmering, rullnät, armeringsrulle, armeringsstöd, prefabricerade stöd, stöd, kattfötter, monteringsstöd, ökstöd, överkantsstöd, mekaniskskarvad armering, armeringsskarv, skarvarmering, lentonskarv, gängadstång, gängadarmering, nät, nätarmering, nätmattor, lagernät, kamstålsnät, tnät, nps500,ergonät, ergonominät, envägsnät, armeringskorgar,
pelarkorgar, pålsulor, pålplattor, kamstålsnät, kantbalkar, pelarfundament, pelardäck, genomstansningsarmering, kapitäl, genomstansning, pelarkapitäl, kam i ring, coil, kam på rulle, kam på rulle omspolad, spole