Silanex AB > Impregnering av Infrastruktur

Impregnering av Infrastruktur

Silanex AB är leverantör impregnering för betongkonstruktioner som Broar, Tunnlar, Viadukter, Arenor, Parkeringsdeck, Kantbalkar etc.

I vissa fall kan en kombination med en skyddsprodukt vara den bästa lösningen. Allt beror på vad syftet är och vad man vill uppnå.

Protectosil® CIT

Byggnader, broar, parkeringshus – konstruktioner av armerad betong – representerar stora privata och allmänna investeringar. Med tiden kan emellertid armerad betong korrodera och rosta, vilket leder till att konstruktionen försvagas om man inte utför dyra reparationsarbeten.

Protectosil® BHN

Är en lättflytande, färglös lösningsmedelsfri vätska, baserad på silan. Medlet är speciellt avsett för en hydrofoberande impregnering av mineraliska byggnadsmaterial utomhus. Protectosil® BHN levereras färdigt för användande.


Protectosil ® WS 700 P

är en modifierad, trögflytande, tixotrop, vattenbaserad, lösningsmedelsfri gel, baserad på silan. Protectosil® WS 700 P är speciellt avsett för hydrofoberande impregnering av mineraliska byggnadsmaterial utomhus som betong. Protectosil® WS 700 P levereras färdigt för användande.


Läs mer om Impregnering av Infrastruktur på företagets hemsida

Silanex AB
Hemsida: www.silanex.se

Silanex AB

Silanex är ett innovativt och miljömedvetet företag som utveckar, tillverkar och marknadsför produkter inom området impregnerings- och skyddsprodukter för byggnadskonstruktioner med mineraliska material.
Vi har lång och gedigen erfarenhet med både djup och bred kompetens inom vårt område.
Vår hemmamarknad är Norden men vår ambition är också att etablera samarbete med distributörer utanför detta område.
Vi arbetar aktivt med att värna om miljön och har redan nu två produkter godkända som BRA MILJÖVAL. Något som är unikt inom byggnadsindustrin.