NCC AB > Industrier

Industrier

Samverkan och flexibilitet är nyckelord när vi stöttar näringslivets satsningar.

Industrilokaler såsom monteringshallar och lagerlokaler ligger oss lika varmt om hjärtat som tekniskt avancerade installationer. Att vara väl insatt i kundernas verksamhet och processer är ofta helt avgörande för ett lyckat resultat.

Läs mer om Industrier på företagets hemsida

NCC AB
Hemsida: www.ncc.se

NCC AB

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Vi är verksamma inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation.