Abetong AB > Industrifastigheter

Industrifastigheter

Abetong är tillverkare av stomsystem för industrifastigheter av prefabricerad betong.

Med Abetongs stomsystem - där pelarholkar, pelare, balkar, väggelement och bjälklag utgör baselement - ges stor frihet till byggaren att skräddarsy byggnaden till verksamheten.

Att bygga är att synas. Hus ska utstråla en viss karaktär och på ett naturligt sätt smälta in i den omgivande miljön.

Prefabricerad betong är ett flexibelt system för byggnader som ska synas och materialet betong kan tillgodose alla krav på form, estetik, arkitektonisk utformning och kreativitet.

Självklart står funktionsfrågorna i fokus för den som ska investera i en ny byggnad. Med våra stomsystem - där pelarholkar, pelare, balkar, väggelement och bjälklag utgör baselement - erbjuder vi stor frihet till byggaren att skräddarsy byggnaden så att den är anpassad till verksamheten.

Du väljer själv om du vill köpa komponenter och montera själv, eller om vi skall stå för en helhetslösning omfattande konstruktion, tillverkning och montage. I båda fallen anpassar vi självklart betongelementen till aktuellt objekt. Vilken upphandlingsform du än väljer får du en robust konstruktion i prefabricerad betong som tål hårt slitage, är energieffektiv, underhållssnål och dessutom inbrottssäker.

Läs mer om Industrifastigheter på företagets hemsida

Abetong AB
Hemsida: www.abetong.se

Abetong AB

Abetong är en tillverkare och leverantör av betongelement av prefabricerad betong såsom t ex väggelement i betong, betongstommar, prefab betong,och fasadelement i betong. Abetong har under decennier byggt upp en bred erfarenhet och utvecklat spetskompetens inom prefabricerade betongprodukter. Idag är vi ett av landets ledande företag. Verksamheten är indelad i tre marknadssegment, anläggning, hus och lantbruk. Huvudkontoret finns i Växjö. Produktion och försäljning finns på 14 orter över hela Sverige.

Inom Anläggningsdivisionen bedriver vi dessutom en omfattande internationell licensverksamhet avseende behållar- och spårteknik och vår teknologi används nu i ett 30-tal länder i nästan samtliga världsdelar. Vi omsätter cirka 930 MSEK och vi är drygt 500 anställda i Sverige.