Ra Golv AB > Industrigolv

Industrigolv

Industrigolv från RA Golv AB är slitstarka, kemikaliebeständiga, estetiska, samt har hög mekanisk hållfasthet, låga underhållskostnader och god vidhäftning till underlaget.

Läs mer om Industrigolv på företagets hemsida

Ra Golv AB
Hemsida: www.ragolv.se

Ra Golv AB

RA Golv AB utför entreprenad inom butiksgolv, industrigolv, offentlig miljö golv, fogfria golv, betonggolv, betongreparationer och golvavjämning mm.

RA Golv AB startade 1967 i Halmstad och är idag en ledande entreprenör för fogfria beläggningar. Inriktning är att installera och underhålla kundanpassade lösningar byggt på noggrann behovsanalys av bruks- och funktionsegenskapskrav. RA Golv AB är ISO 14001 certifierade