Weland Aluminium AB > Infästning av balkonger

Infästning av balkonger

Infästning av balkonger. Vid utbyte, utökning eller ny balkong, är den viktigaste frågan hur infästningen kan ske. Skall fasaden samtidigt renoveras eller kanske till och med tilläggsisoleras?


Generellt gäller dock att ju bättre infästningsmöjligheter som finns att tillgå ju enklare blir montaget. Men i stort sett alla fastigheter kan få nya eller större balkonger utan dramatiska ingrepp eller störande konstruktioner.

Vi har under årens lopp fått en rik erfarenhet och kunskap inom detta område och står till tjänst med förslag och projekteringshjälp.

Att få en större balkong höjer livskvalitén för hyresgästen och höjer värdet på fastigheten!

Läs mer om Infästning av balkonger på företagets hemsida

Weland Aluminium AB
Hemsida: www.welandalumi.se

Weland Aluminium AB

Weland Aluminium AB är en tillverkare och leverantör med försäljning av produkter såsom t ex industriräcken, modulräcken, handikappramper, balkongräcken, stålbalkonger, ståltrappor, mm. Vi är ett företag med inriktning mot industrin, väg och vatten samt byggnadsindustrin.

Weland Aluminium AB är ett dotterbolag till Weland AB, som är ett familjeägt tillverkande företag med huvudkontor i Smålandsstenar och företag på olika platser i Sverige och utomlands. Totalt arbetar ca 900 personer inom Weland-koncernen som omsätter ca 1,9 miljarder kronor. Bolaget startade 1947 och har idag arbetat upp ett brett produktsortiment såsom gallerdurk, spiraltrappor, raka trappor, taksäkerhetsprodukter, ramper, gångbanor, smides-räcken, gallermöbler och slitsdurk.

Weland Aluminium AB har sin produktion i nybyggda lokaler om 10 000 m² på Björnstorps industriområde, utmed Riksväg 25, i Alvesta. Vi levererar våra produkter till Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Polen. Detta gör att vi har en flexibel kund- och produktanpassning.Extra sökord: Trappa, Handikapputrustning, Aluminiumramper, Ramper, Balkonginfästningar, Infästningar, Aluminiumplattor, Balkongplattor, Betongplattor, Aluminiumbalkonger, Stålbalkonger, Inglasningar.