Infometric AB > Infometrics Mättjänst, Enklaste alternativet!

Infometrics Mättjänst, Enklaste alternativet!

Med Infometrics Mättjänst får du det du vill ha - mätvärden. Du behöver inte ta hand om ett helt mätsystem.


Välj vår Mättjänst - helt enkelt

Från att ha varit ett företag som i huvudsak har leverat utrustning för mätinsamling håller Infometric på att omformas till ett tjänsteföretag. Alltfler låter oss sköta all insamling och vi levererar på önskat sätt kundens mätinformation. Vi vill hjälpa våra kunder att göra det dom är bra på - genom att göra det vi är bra på.

Vår Mättjänst
Infometric har lanserat en mättjänst. Genom att teckna ett avtal om Mättjänst överlåter Ni arbetet med all insamling och övervakning av hela insamlings-systemet till Infometric. Ni behöver inte installera någon mjukvara hos er och slipper därför egna driftkostnader som utbildning av personal, hantering av backup och kontinuerlig övervakning. Vi garanterar att alla mätvärden finns tillgängliga i minst två år. Överföring av mätvärden till Ert debiteringssystem kan ske på en mängd olika sätt.

För ett optimalt nyttjande av sitt mätsystem bör samtliga mätvärden i systemet samlas in regelbundet. Infometric har erfarenhet och kompetens inom området. Genom att överlåta detta arbete till oss sparar ni tid och resurser. Dessutom får ni fördelen att mätarställningen på varje lägenhet, lokal eller villa kan presenteras grafiskt på webben, tillgänglig för alla överallt.

I vår Mättjänst ingår insamling, validering, mätvärdesexport och support. Läs mer om ingående tjänster under respektive rubrik.

Läs mer om Infometrics Mättjänst, Enklaste alternativet! på företagets hemsida

Infometric AB
Hemsida: www.infometric.se

Infometric AB

Infometric AB är ledande leverantör av mätsystem för energimätning, enhetsmätning, kollektivmätning och komfortmätning mm till bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och elnätsbolag i Sverige.

Infometrics energimätsystem Info-El® mäter, bearbetar och rapporterar den faktiska förbrukningen av varmvatten, kallvatten, värme, gas och el.

Grunden för Infometric lades när den första releasen av insamlings-programvaran InfoEl släpptes 1995. Vårt första system (110 mätpunkter) levererades till BRF Brevduvan 1997. Vår största enskilda leverans är 6000 mätpunkter till Svebo/Sthlm Energi. Infometric har sedan starten byggt på sitt erbjudande med hjälp av motiverad personal och flera mycket kompetenta partners.

Infometric AB är ett dotterbolag inom Vetico koncernen som sysselsätter ca 120 personer med en omsättning under 2008 på 148 milj. kr.