Knm Trafiksystem AB > Information

Information

Knm Trafiksystem AB
Hemsida: www.knm.se

Knm Trafiksystem AB

KNM TRAFIKSYSTEM AB grundades 1970. Företaget utvecklar och marknadsför produkter för kollektivtrafik, gatu- och parkmiljö. Produkterna utformas av företaget i samarbete med arkitekter, konstruktörer och formgivare. Utveckling sker även i nära samarbete med kunden.