Skanska Sverige AB > Infrastruktur

Infrastruktur

Oavsett om vi bygger broar, vägar, tunnlar, järnvägar, vatten och avlopp, hamnar, flygfält eller energi- och fjärrvärmeanläggningar bygger vi med effektivitet och miljöhänsyn.


Vi har stor erfarenhet och bred kompetens när det kommer till stora, komplexa projekt över hela landet. Vi vet också att ett nära samarbete med dig som är vår uppdragsgivare ger allra bäst resultat.

Vårt erbjudande inkluderar bland annat följande:

* Helhetslösningar som håller nere kostnaderna och minimerar störningar.
* God planering.
* Ett väl utvecklat säkerhetstänkande.
* Möjligheten för dig att låta oss sköta hela projektet utifrån färdiga handlingar eller med egen konstruktionsansvar.
* Stor hänsyn till miljön!
* Hantering av situationen för kringboende.
* När det gäller vägbyggen kan vi dessutom hjälpa dig med finansieringslösningar.

Hos oss hittar du dessutom specialistkompetens inom spännarmering.

Läs mer om Infrastruktur på företagets hemsida

Skanska Sverige AB
Hemsida: www.skanska.se

Skanska Sverige AB

Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Sverige är en av nio hemmamarknader där vi är verksamma.

Här utvecklar, bygger och underhåller vi den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. Vi bygger välfärd varje dag och allt vi gör kan du ta på och se.