Strabag Sverige AB > Infrastruktur

Infrastruktur

Tack vare korta beslutsvägar och flexibel organisation garanterar vi en snabb realisering av trafikbyggnadsprojekt i alla storleksordningar.

Eftersom vi ingår i STRABAG gruppen förfogar vi över de finansiella resurser som är absolut nödvändiga just för offentligt-privat-samarbete-projekt (OPS). Fullständig handlingsfrihet vid valet av underentreprenörer och leverantörer möjliggör en budgetanpassad planering och realisering – naturligtvis enligt nyaste tekniska standarder.

Läs mer om Infrastruktur på företagets hemsida

Strabag Sverige AB
Hemsida: www.strabag.se

Strabag Sverige AB

Utgående från kärnmarknaderna Österrike och Tyskland har STRABAG utvecklats till en av de ledande europeiska byggkoncernerna. I Sverige sysselsätter koncernen för närvarande cirka 800 medarbetare och representeras av många filialer i södra och mellersta Sverige. Genom lokalt know-how kombinerat med en stor koncerns internationella erfarenhet erbjuder STRABAG lösningar som går utöver det vanliga – från projektmanagement och byggnation till drift och underhåll.