Bentech Ingenjörs AB > Inglasning för kontor

Inglasning för kontor

Bentech Ingenjörs AB är tillverkare av inglasning för kontor. Med Bentechs interörväggar förvandlas ett slutet kontor till en ljus och trivsam arbetsmiljö.

Skapa ett inbjudande kontor med exklusiva glasväggar, skjutdörrar, glasdörrar och slagdörrar från Bentech! Glaspartier är något som arkitekterna älskar och i många fall föreskriver.

Läs mer om Inglasning för kontor på företagets hemsida

Bentech Ingenjörs AB
Hemsida: www.glastak.eu

Bentech Ingenjörs AB

Bentech Ingenjörs AB är en tillverkare av glastak, öppningsbara glastak, skjuttak, balkonginglasningar, glasväggar, uterumstak mm.

Bentech Ingenjörs AB har specialiserat sig på lösningar inom fyra breda produktgrupper och säljer även patent och patentlicenser. Våra viktigaste produktgrupper är: Öppningsbara glastak och skjuttak, glasväggar, balkonginglasningar och uterumstak.

Vi har under 20 års tid utvecklat nya och bättre lösningar inom angivna produktområden. I dag har vi exempelvis ett unikt öppningsbart glastak som ger individen frisk luft, ljus och rymd samt ett mycket vackert balkonginglasningssystem utan vertikala profiler.

Glastak, Balkongtak, Pooltak, Systemväggar, Skjutväggar, Interiörväggar, Kontorsväggar, Glaspaneler, Glaspartier, Kontorsglaspartier, Väggpartier, Takterasser, Altaninglasningar, Takfönster, Bentechsystemet.