Eklunds Glas AB > Inglasningar

Inglasningar

Eklunds Glas AB i Västerås utför inglasning av uterum, altaner och balkonger.

Inglasning av altaner, uterum och balkonger, allt från oisolerade konstruktioner till isolerade konstruktioner med krav på väldigt låga u-värden.

Eftersom vi har egen tillverkning kan vi bygga exakt efter de mått som passar just dig, inga standardlösningar hos oss.

Läs mer om Inglasningar på företagets hemsida

Eklunds Glas AB
Hemsida: www.eklundsglas.se

Eklunds Glas AB

Eklunds Glas AB i Västerås är tillverkare och utför montage av dörrar, aluminiumdörrar, fönster, aluminiumfönster, glasfasader. Företaget har egen tillverkning där allt från glasfasader, entréer, dörrar och fönster till inglasade altaner samt bröddiskar i acryl byggs och konstrueras.

Eklunds Glas använder modernaste teknik i kombination med kvalificerade kunskaper i konstruktion, beräkningar, projektgenomförande och montering.

Kunder får hjälp med rådgivning, specialkonstruktioner och projektering och i många fall det att spara pengar genom lägre energiförbrukning, effektivare lösningar och billigare material.

Eklunds Glas tillverkar fönster, dörrar, fasader, altaner och glastak av aluminium med glas. Detta innebär att vi har kontroll på hela tillverkningsprocessen – från ritning till fullt färdigt arbete.

Funderar Du på en funktionell entré med en design som är i samklang med ditt företags profil? Även då har du kommit rätt. Med utgångspunkt från dina behov ritar och bygger Eklunds Glas precis den lösning som Du önskar och monterar på plats, naturligtvis.