Active Ventilation i Göteborg AB > Injustering av ventilation

Injustering av ventilation

Active Ventilation i Göteborg utför injustering av ventilation. Rätt luftflöden ger en korrekt energianvändning och innebär att alla rum i en fastighet får tillgång till riktiga flöden.

Vi gör noggranna luftflödesmätningar så att du alltid får rätt värden, eftersom ett för högt undertryck kan bli onödigt kostsamt, och ett för lågt övertryck i en anläggning kan leda till fukt och mögelproblem. Active luftöverföring från rum till våtutrymmen ger rätt över och undertryck med ett resultat av kritiska luftflöden. Det är denna balans som är så viktig att uppnå.

Läs mer om Injustering av ventilation på företagets hemsida

Active Ventilation i Göteborg AB
Hemsida: www.acvent.se

Active Ventilation i Göteborg AB

Söker ni hjälp med OVK, Obligatorisk ventilationskontroll, ventilationsrengöring, rensning och brandskydd av imkanaler samt injustering och service av ventilation och lufvärmepumpar i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Lerum, Kungälv, Alingsås och Borås med omnejd?

Kontakta i så fall Active Ventilation i Göteborg AB genom att klicka på någon av länkarna till vänster.

Active Ventilation i Göteborg AB är dessutom systerföretag till Gösab Sotning AB.